Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök

Rákoshegy

RákoshegyRákoshegy alig 100 éves múltra visszatekintő településrész. A telekkiosztás a XX. század első éveiben kezdődött meg, majd a trianoni határmegvonás következtében a menekültek nagy tömege a főváros külső övezetében települt le, így jött létre Budapest külső kerületeinek többsége, ezek kezdetben közigazgatásilag önálló községek voltak. Rákoshegyen ebben az időben számottevő evangélikus lakosság jelent meg, akik a Rákoskeresztúri Egyházközség gondozásában 1929-ben fiókegyházközséggé szerveződtek. Templomra 1935-ben kezdődött el a gyűjtés, a neves evangélikus templomépítő, Sándy Gyula 28. temploma. Alapkövét 1938-ban tették le, és 1939 tavaszán szentelték fel a mostani templomot. A II. világháborúban tornya megsérült, ezt később kijavították. 1950-től megszűnt, mint fiókegyház, s a keresztúri lelkészek látják el mind a mai napig. Istentiszteletet vasárnap 9 órakor tartanak.

A rákoshegyi Tessedik tér lombos fái közt kis méretű templomot találunk. A nyerstégla burkolatú, neoreneszánsz templom külső megjelenésében a toronyra helyeződik a legfőbb hangsúly, evvel is utalva a felvidéki reneszánsz templomok toronyformájára. Sándy Gyulára ugyanis igen jellemző volt, hogy a magyarságot és az evangélikusságot az épületformákban fejezte ki. A főhomlokzat előtt álló torony zömök, gúla formájú sisakját négy fiatorony díszíti. A hajó ablakai, illetve a torony falán látható, lőrésszerű ablakok szegmensívesek, a harangház szintjén lévőek pedig félkörívesek. Bejárata fölött indák közti Luther-rózsát, illetve az 1939-es évszámot láthatjuk. Az épület falait végig vasbetonból készült támpillérek kísérik. A toronytól balra karzatfeljáró-lépcsőház, mögötte pedig a keskenyebb és alacsonyabb oltártér, illetve a sekrestye teszi ütemesebbé az épület külső képét.

Belseje egyszerű, teremtemplom jellegű, 120 ülőhelyes tér. Hossza 17, szélessége 8,80 méter, lapos dongaboltozat fedi. A sárga ablakok és a vajszínű falak megnyugtató érzést keltenek. A bejárattal átellenben lévő oltár 2004-ben készült, Polgár Rózsa, Kossuth-díjas kárpitművész alkotása. A gobelin címe: "Christus Victor Quaia Victima", vagyis „Krisztus győzött, mivel legyőzetett”. Tőle balra áll a szószék. A bejárat felett konzolokkal alátámasztott kőkarzat húzódik, melyen a templom terétől ablakokkal elválasztható kis imaterem van kialakítva. Belső felújítása 2004 februárjában készült el, az új padok is ekkor kerültek a templomba.

Egy harangja van, mely 240 kg-os, 80 cm alsó átmérőjű, 1947-ben készült Szlezák László műhelyében.

2011 decemberében, 90. születésnapján Marschalkó Gyula ny. lelkész gyűjtést kezdeményezett, hogy a gyülekezet orgonát vásároljon a templomba. Ennek eredményeképpen vettük meg a dániai I. Starup & Son cég által készített 4 regiszteres hangszert használtan. A hangszer felszentelésére a templom építésének 75. évfordulóján, 2014. május 25-én került sor Győri Gábor esperes szolgálatával. Az orgonát Balogh Lázár orgonaművész mutatta be Bach néhány művének előadásával.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek