Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök

Melczer János Alapítvány

 

A Melczer János Alapítvány támogatja gyülekezetünk munkáját.

Az Alapítvány székhelye: 1173 Budapest, Bakancsos u. 2.

Az Alapítvány adószáma: 18010035-1-42

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 

Az Alapítvány célja és rendeltetése:

  1. Az egyházközség  kulturális, oktatási, hitoktatási és vallási életének támogatása,
  2. Más egyházakkal megvalósított (megvalósítandó) közös kulturális, oktatási és vallási munka támogatása.
  3. A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti munkásainak támogatása.

Az Alapítvány teljes egészében közadakozásra épül, és vállalkozásban nem vesz részt.

Az Alapítványt rendeltetésszerű használatának biztosítására, és a felhasználás ellenőrzésére az alapító egy öt tagból álló kuratóriumot hozott létre. A kuratórium tagjai a végzett munkájukért semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesülnek.

 

Az adó 2x 1%-a
Közeledik az adóbevallás elkészítésének időpontja, ezért hívjuk fel mindenki figyelmét az személyi jövedelemadó kétszer 1%-ának felajánlására, és az ezzel kapcsolatos tudnivalókra:

  • A adó kétszer 1%-ának felajánlására annak van lehetősége, aki adóbevallásra kötelezett. Akkor is érdemes élni ezzel a lehetőséggel, ha egyébként az adófizetési kötelezettség nem éri el a 100 Ft-ot (esetleg 0 Ft), mert az egyház ezen felajánlások alapján is kap kiegészítést.
  • Aki saját maga készíti az adóbevallását, illetve akinek a munkáltatója tölti azt ki, egyaránt jogosult a felajánlásra.
  • Az egyik 1% az egyházakhoz kerül, azzal a központi munkát (iskolák, szeretetotthonok, misszió) támogathatjuk.
  • A másik 1%-kal közhasznú alapítványokat, egyesületeket támogathatunk.

Kérjük, hogy így rendelkezzen adójáról, és erre biztasson családjában, környezetében másokat is:

  • Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
  • Melczer János Alapítvány adószáma: 18010035-1-42

 

Felhívjuk figyelmét a határidőkre is. Az egyéni vállalkozók és ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyek bevallási határideje február 25., mindenki másé pedig május 20.

 

Megtisztelőnek tartjuk és köszönjük, ha nem csak egyházfenntartói hozzájárulás fizetésével, hanem adója kétszer 1%-ának felajánlásával is segíti az Evangélikus Egyház és a Rákoskeresztúri Gyülekezet szolgálatát.

************************************************************************************************************ 

Közzétételek

 

 ************************************************************************************************************

A Podmaniczky János Alapítvány működését 2018-ban a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

A Podmaniczky János Alapítvány jelentései:
 
 
A Melczer János Alapítvány jelentései:
 

Közhasznúsági jelentés a 2014. évről

2014. évi beszámoló

Közhasznúsági jelentés és beszámoló a 2012. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

2011. évi beszámoló

2010. évi beszámoló

Közhasznúsági jelentés a 2009. évről

2009. évi beszámoló

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek