Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök

Nőegylet

Kedves Asszonytestvérek!


Köszöntünk minden érdeklődőt az oldalunkon.

 

 

A Nőegylet életéről 


Szeptember 29.-én lesz az évfordulója  a Rákoskeresztúri Evangélikus Nőegylet ujjáalakulásának.

Immáron három éve, hogy megalakultunk és próbálunk lelkészünk és gyülekezetünk segítségére lenni. A megalakulás alkalmával nagy örömünkre sokan összejöttünk, de sajnos a két év alatt azok létszáma, akik aktívan rész vesznek munkánkban max. 15 főre csökkent.

A Nőegylet üléseit havi rendszerességgel tartja, minden hónap harmadik kedd délután találkozunk a parókián, Kellemes hangulatban, baráti légkörben, egy kis süti mellett értékeljük az elvégzett munkát és beszéljük meg az elkövetkezendő teendőinket.

Természetesen két ülés között is szervezünk, hiszen megoldandó feladat soron kívül is adódhat:

- Minden év elején részt veszünk a Melczer bál lebonyolításában, előkészítjük a tombola ajándékokat, berendezzük, feldíszítjük a termet, az asztalokat.

- A húsvét hajnali istentisztelet szeretetvendégségének megszervezése is a gondos asszonykezek munkáját dicséri. A bevásárlás, hidegtálak elkészítése, terítés, tálalás és természetesen a mosogatás is ennek a feladatnak a része.

- A konfirmációra készülve a jubiláló testvérek felkutatásában segítünk és az ünnep előtti vendéglátásban is  szerepet vállalunk.

- Több gyülekezeti alkalom volt, melyen az előkészületekben, futómunkákban és a számtalan sütiben is észrevétlenül jelen voltunk. (Pl. Lelkészavatás, presbiter-tanár találkozó, gyülekezeti terem takarítása, stb.) Munkánk nagyon fontos részévé vált az adventi könyvvásár lebonyolítása, melyre tavalyi évben nem a Főtéren került sor, hanem egy-egy délután óvodánkban és iskolánkban. A vásárra a Nőegylet tagjai saját maguk is készítettek kézimunkákat, igés-lapokat, képeslapokat. Decemberben pedig örömmel csomagoltuk apró ajándékainkat az óvodások részére.

- Tagjaink a gyülekezeti keresztanyaság feladataiban is helytállnak. Reménységünk szerint miden megkeresztelt gyermeknek az évek során lesz gyülekezeti keresztanyja, aki a keresztelési évfordulón egy-egy telefonnal, képeslappal, személyes megkereséssel is figyelemmel kíséri a gyermek életét.

Látható, hogy munkánk nagyon sokrétű, változatos, érdekes, de mindez ebben a jó hangulatú, baráti társaságban - Urunk segítségével - örömtelivé, könnyebbé válik számunkra. Alkalmainkra továbbra is szeretettel várjuk a gyülekezet lányait, asszonyait. Alkalmaink időpontjai hirdetésre kerülnek az azt megelőző istentiszteleten és a gyülekezet honlapján is megtalálható.

Jó lenne, ha minél többen éreznének késztetést arra, hogy elfoglaltságuk mellett néhány órát gyülekezetünk segítségére fordítsanak, megvalósítva ezzel a cselekvő szeretet szép példáját.

Munkánk segítse a gyülekezet épülését és szolgálja Urunk dicsőségét!

A jó Isten áldása segítse további munkánkat,

 

                            Sziklai Istvánné                   Cseppelyné Gébele Gabriella

                                  elnök                                            jegyző

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek