Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök

Anyagi ügyeink

Gyülekezetünk elsősorban lelki közösség, de ugyanakkor ebben a világban megjelenő szervezet is, amelynek anyagi kiadásai vannak. Ki kell fizetnünk a közüzemi számlákat, pénzbe kerülnek a gyerekmunkában használatos anyagok, fizetnünk kell a lelkészeket, stb. Őseink 4 gyönyörű templomot hagytak ránk, amelyek fenntartása is jelentős költségekkel jár. Mindezek felelősséget kell, hogy ébresszenek bennünk. Ezen az oldalon igyekszünk megadni azokat az információkat, amelyek a gyülekezeti tagok jobb tájékozódását segítik.

A gyülekezeti tagok 3 jogcímen támogathatják az egyházközségünk szolgálatát. Ezek a következők:

  • Perselypénz: Az istentiszteletek végén gyűjtjük, elsősorban az istentiszteleti élet és a templomok fenntartását szolgálja.
  • Egyházfenntartási hozzájárulás (régi nevén egyházadó): A gyülekezet működésének biztosítására szolgál. Ebből kellene fizetnünk a lelkészek fizetését, a parókia épületének rezsijét, a biztosításokat. Összegét a presbitérium határozza meg.
  • Adomány: A fentieken felül ki-ki indíttatása alapján tovább is támogathatja a gyülekezet szolgálatát. Célja elsősorban a fejlesztések finanszírozása, de sokszor az alapműködés biztosításához is szükség van rá.

A gyülekezet céljaira befizetéseket készpénzben a Lelkészi Hivatalban lehet tenni, vagy átutalással - esetleg OTP-ben pénztári befizetéssel - az alábbi bankszámlára:

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség: 11717009-20004934

 

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2018-ban (az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló tartalmazza):

Egyházfennt.
hozzájárulás 
Persely
Adomány
Egyéb
bevétel
Bevételek
összesen
Kiadások 
Havi
egyenleg
1. 553 000 237 350 524 000 424 329 1 738 679 1 293 517 445 162
2.  270 700 222 390 15 000 52 364 560 454 1 142 774 -582 320
3.  464 700  450 895  220 000  179 719  1 315 314  1 148 188  167 126
4.  546 500  573 060  76 000  115 713  1 311 273  1 212 947  98 326
5.  653 000  243 580  90 000  1 597 363  2 583 943  1 202 277  1 381 666
6.  379 500  406 000  256 000  2 898 468  3 939 968  2 641 158  1 298 810
7.  392 000  224 470  191 000  220 398  1 027 868  1 570 844  -542 976
8.  397 598  190 800  30 000  685 116  1 303 514  1 905 770  -602 256
9. 407 500 241 490 59 000 41 150 749 140 1 040 293 -291 153
10.              
11.              
12.              
  4 046 498 2 790 035 1 461 000 6 214 620 14 530 153 13 157 768 1 372 385 

 

2018-ban a szokásos pünkösdi áldozati adományt a gyülekezet működésének fedezetére kértük. Május hónapban ezen címen 1.423.500,- Ft érkezett. Isten áldása legyen az adakozókon, és az adományokon egyaránt! 

 

Honlapunkon elérhető az egyházközség 2016-os zárszámadása és a 2017-es költségvetése.

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2017-ben (az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló tartalmazza):

Egyházfennt.
hozzájárulás
Persely  Adomány Egyéb bevétel
Bevételek
összesen 
Kiadások
Havi
egyenleg 
I. 406 000 209 800 450 000 395 089 1 460 889 1 374 047 86 842
II. 231 000 178 600 0 52 689 462 289 1 021 330 -559 041 
III.  450 000  200 190  155 000  1 080 224  1 885 414  1 811 577  73 837
IV.  617 100 506 340 188 000 1 311 081 2 622 521 1 497 002  1 125 519
V.  599 500 134 270
59 000
105 000
 639 876 1 537 646 1 296 125 241 521
VI.  363 500 223 050
 32 000
1 607 000
533 280  2 758 830 1 904 297 854 533
VII.  288 200 260 760 125 000 572 248  1 246 208 1 510 451 -264 243
VIII.  204 000 165 380  58 000 32 223  459 603 1 063 355 -603 752
IX. 203 000 155 605 99 000 991 434 1 449 039 2 294 959 -845 920
X.  471 000 414 200
143 000 103 453 1 131 653 2 999 517 -1 867 864
XI.  703 500 188 180 67 000 743 721 1 702 401 1 927 179 -244 778
XII. 2 093 500
487 755 212 000 788 246 3 581 501 3 447 640 133 861
  6 630 300 3 124 130 3 300 000 7 243 564 20 297 994 22 147 479 -1 849 485


Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2016-ban:

Egyházfennt.
hozzájárulás
Persely Adomány
Egyéb
bevétel
Bevételek
összesen
Kiadások Havi egyenleg
I.  163 000 255 815 271 475 61 242   751 532 1 190 631 -439 099
II. 321 000 185 805 27 000 159 244 693 049 1 028 634 -335 585
III. 631 000 331 100 50 500 146 845 1 159 445 1 268 535 -109 090
IV. 404 600 137 420 135 000 323 684 1 000 704 923 078 77 626
V.  541 500  339 550
 188 000
1 226 100
1 052 373  3 347 523 1 002 246 2 345 277
VI.  332 110  233 180
249 000
5 000
395 672 1 214 962  2 759 394 -1 544 432
VII.  278 000  198 080
 58 000
135 000
 294 630  963 710  1 206 134  -242 424
VIII.  198 000  188 550  25 000  514 789  926 339  1 069 192  -142 853
IX.  383 000  311 900  140 000  216 706  1 051 606  1 713 595 -661 989
X.  338 000 237 585  17 000 54 900 647 485  924 082  -276 597
XI.  891 000  195 620  39 000  50 895  1 176 515  1 430 143  -253 628
XII.  1 917 500 462 850 193 000 2 424 658 4 998 008 2 098 758 2 899 250
Össz: 6 398 710 3 077 455 2 759 075 5 695 638 17 930 878 16 614 422 1 316 456

 

  

2015-ben a szokásos pünkösdi áldozati adományt a gyülekezet működésének fedezetére kértük. Május hónapban ezen címen 1.250.600,- Ft érkezett. Isten áldása legyen az adakozókon, és az adományokon egyaránt!

 

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2015-ben:

Hónap Perselypénz  Egyházfenn-
tartási
Adomány Bevételek
összesen
Kiadások
összesen
Havi 
egyenleg
Január 173.335 312.000 21.000 506.335 1.243.171  -736.836
Február  161.920 258.200 58.000 478.120 1.359.111  -880.991
Március 283.345 257.500 40.000 580.845 1.069.068  -488.223
Április  406.690  770.300  974.000  2.150.990  1.207.963 943.027
Május  331.890 682.250
 262.000
1.250.600
 2.526.740  983.359  1.543.381
Június  161.430 427.000
15.000
10.000
613.430 661.711  -48.281 
Július   182.065 213.500  392.190 787.755  1.249.682  -461.927
Augusztus  222.210  221.500 60.000 503.710 823.110 -319.400
Szeptember  128.270 304.000
 71.000
260.500
763.770 977.544 -213.774
Október  263.890 485.000  20.000  768.890  1.143.548 -374.658 
November  183.990 731.000  54.000 968.990 910.197 58.793 
December  742.835 1.714.800
 224.000
8.000
2.689.635  2.920.102 -230.467
Összesen 3.421.870 6.377.050 3.720.290 13.339.210 14.548.566 -1.209.356

 

 

 

 

Köszönjük a gyülekezet fenntartásában részt vállaló testvérek áldozatkészséget!

 

A presbitérium 2011-ben döntött az egyházfenntartási hozzájárulás összegéről:

7/2011. (04.12.) sz. presbitériumi határozat

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve az alábbiakban határozza meg az egyházközség nagykorú tagjai számára az egyházfenntartási hozzájárulás mértékét:

1. Figyelembe véve a magasabb egyházkormányzati szinteken (országos egyház, egyházmegye) meghatározott ajánlásokat, az egyházfenntartási hozzájárulás éves mértéke az éves nettó jövedelem 1%-a, ugyanakkor
2. kérjük a gyülekezet tagjait, hogy egyházfenntartási hozzájárulásuk 2011-ben érje el legalább a következő mértéket: 

  • nyugdíjasnak, egyedülállónak, önálló keresettel nem rendelkezőnek 500 Ft/hó, 
  • keresettel rendelkezőnek 1.000 Ft/hó, 
  • presbitereknek 1.500 Ft/hó.
3. Temetési szolgálat igénylése esetén a temetendő személy egyházfenntartási hozzájárulását visszamenőleg legalább 2 évre kérjük rendezni. Ettől a lelkész szociális szempontok alapján eltérhet, anyagi nehézség miatt temetési szolgálatot elutasítani nem lehet.

 

 
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek