KERESÉS

ONLINE BIBLIA     

KÖNYV

SZAKASZCÍM

FEJEZET

 

A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE      15 .fejezet

 

A bölcs ember osztályrésze élet, a bolondé halál
1
A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.
2
A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt.
3
Mindenen rajta tartja szemét az Úr, a gonoszakat és a jókat egyaránt figyeli.
4
A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetöri a lelket.
5
A bolond utálja az apai intést, de az okos elfogadja a dorgálást.
6
Az igaz házában nagy kincs van, a bűnös jövedelme pedig széthull.
7
A bölcsek ajka hinti a tudást, az ostobáknak a szíve sem tiszta.
8
A bűnösök áldozatát utálja az Úr, de a becsületesek imádságát kedveli.
9
Utálja az Úr a bűnös útját, de szereti az igazságra törekvőt.
10
Rosszul esik az intés annak, aki letér az ösvényről, pedig meghal az, aki gyűlöli a dorgálást.
11
A halálnak és elmúlásnak helye is az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve!
12
Nem szereti a csúfolódó, ha feddik, és nem jár a bölcsekhez.
13
Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket.
14
Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik.
15
A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe.
16
Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.
17
Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol gyűlölet van.
18
Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart.
19
A lusta útja olyan, mint a tövises sövény, a becsületesek ösvénye pedig egyenes.
20
A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba ember pedig megveti anyját.
21
A bolondság az esztelen ember öröme, de az értelmes egyenes úton jár.
22
Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.
23
Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó!
24
Az értelmes ember életútja fölfelé visz, kikerülve a holtak hazáját odalent.
25
A gőgösök házát összedönti az Úr, de megszilárdítja az özvegyek határát.
26
Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak.
27
Kárt okoz saját házának a nyerészkedő, de aki gyűlöli a vesztegetést, az élni fog.
28
Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz.
29
Távol van az Úr a bűnösöktől, de az igazak imádságát meghallgatja.
30
A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet.
31
Akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad.
32
Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik.
33
Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos!