KERESÉS

ONLINE BIBLIA     

KÖNYV

SZAKASZCÍM

 

JÁNOS HARMADIK LEVELE

 

Címzés, üdvözlés
1
Én, a presbiter, a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek.
2
Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.
Gájusz vendégszeretete
3
Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz.

***2Jn 4 v.

4
Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.
5
Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is,

***idegenekért : Az eredeti szó másik jelentése: vendégeként

6
akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt: jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak,
7
mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól.
8
Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban.
Panasz Diotrefészre, Demetriosz dicsérete
9
Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket.
10
Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgyszintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből.
11
Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem látta az Istent.
12
Demetriosz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.
Befejezés, köszöntés
13
Sok írnivalóm volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni;
14
remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni.
15
Békesség neked! Köszöntenek barátaid. Köszöntsd te is barátainkat név szerint.