Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök

Istentiszteleti hirdetések 2018


2018. január 14. - Vízkereszt utáni 2. vasárnap

1. Elhunyt TOMASOVSZKY MIHÁLY (52) Temetése január 16-án, 10.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük GUBEK MIHÁLYNÉ sz. MÓZER GABRIELLÁ-t (80) Lk 1,78-79 Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.
Eltemettük MAYER TIBORNÉ sz. GÉMESI LENKÉ-t (69) Zsolt 146,4-5 Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége.
Eltemettük FILIPSZKI JÁNOS-t (87) Zsid 10,19-20 Teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk.
Elbúcsúztattuk KOVÁCS FERENCNÉ sz. SOÓS KORNÉLIÁ-t (80) Jn 11,25-26 Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai és hittanórák órarend szerint
Hétfő 16.15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 10 ó. baba-mama kör, 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 16 ó. bibliaóra Liget, 16 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Január 21-én Keresztúron családi istentiszteletet tartunk.
5. A február 17-én 10. alkalommal megrendezésre kerülő Melczer-bálra kérünk és köszönettel fogadunk tombola-felajánlásokat.
6. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy decemberben a perselypénz 487.755,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 2.093.500,-, az adomány pedig 212.000,- Ft, egyéb bevételünk 788.246,- Ft volt. Bevételünk összesen 3.581.501,- Ft. Ezzel szemben a kiadásaink decemberben összesen  3.447.640,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek decemberi és 13. havi bére és járulékaik, az épületek rezsije, valamint a könyv- és DVD-kiadás költségei voltak.
Decemberben az egyenlegünk 133.861,- Ft. A 2017-es évet azonban -1.849.485,- Ft veszteséggel zártuk.
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
7. 2018-ban lejár a presbitérium és a tisztségviselők mandátuma. Ajánlásokat kérünk a következő tisztségekre (felügyelő, gondnok, jegyző, pénztáros, számvevőszék elnöke, számvevőszéki tagok, jelölőbizottsági tagok, presbiterek, egyházmegyei közgyűlésbe 2 tag) egyházközségi tagokat. A választhatóság feltételei: rendezett életvitelű, konfirmált, nagykorú, egyházfenntartó gyülekezeti tag. Az ajánlás határideje január 31. Ajánlást a jelölőbizottság tagjainak (Dudás György, Herzog Ferenc, Himes János, Sziklai István, Zászkaliczky Pál) kell eljuttatni. Ajánlás előtt lehetőleg kérdezzük meg az ajánlott személytől, hogy vállalja-e a jelöltséget.
8. Az Evangélikus Élet, a 2018. évi Evangélikus Naptár, (850 Ft.) a Templomok, sorsok, századok c. könyv (2000 Ft.) és a Napsugáros tornyok Rákosmentén c., templomainkat bemutató DVD (1500 Ft.) iratterjesztésben megvásárolható 

2018. január 7. - Vízkereszt utáni 1. vasárnap

1. Elhunyt GUBEK MIHÁLYNÉ sz. MÓZER GABRIELLA (80) Temetése január 9-én, 10.45-kor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt FILIPSZKI JÁNOS (87) Temetése január 11-én, 14 órakor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt KOVÁCS FERENCNÉ sz. SOÓS KORNÉLIA (80) Búcsúztatása január 13-án, 11 órakor lesz a keresztúri templomban.
2. Halálának 10. évfordulóján HAMMER FERENCNÉ-re emlékezik szerető családja. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai és hittanórák órarend szerint
Hétfő 16.15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 16 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra, 19.30 Középkör

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Köszönettel kérünk és fogadunk tombola-felajánlásokat a Melczer-bálra. 
5. Keresztúron a meggyújtott gyertya a gyülekezetünkből 1945-ben „malenkij robotra” elhurcoltakért ég. Altziebler Károly koszorú-adományát ezúton köszönjük. Főhajtásunkat, emlékezésünket a 263-as énekünkkel foglaljuk össze az istentiszteletünk végén.
6. Az Evangélikus Élet, a 2018. évi Evangélikus Naptár, (850 Ft.) a Templomok, sorsok, századok c. könyv (2000 Ft.) és a templomainkat bemutató DVD (1500 Ft.) iratterjesztésben megvásárolható.
7. Keresztúron az istentisztelet után egyházunk külmissziói munkájáról iskolalelkészünk, Brebovszkiné Pintér Márta tart vetített, képes tájékoztatót.


Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek