Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök

Istentiszteleti hirdetések 2017


2017. december 25. - Karácsony ünnepe

1. ISTENTISZTELETI REND:

December 26. úrvacsorai istentisztelet a szokásos rend szerint
December 30. 18 ó. gyászistentisztelet Rákoskeresztúron
December 31-én csak délután 17 órakor tartunk óév esti istentiszteletet Keresztúron a gyülekezeti teremben.

Az istentiszteletekre mindenkit szeretettel várunk!
2. Köszönetet mondunk Schleckmann Jánosnénak, Füzesi Attilának és Sziklai Istvánnak a templomi fenyőfákért, és mindazoknak, akik a fák felállításában segítséget nyújtottak.
3. Templomok, sorsok, századok címmel tíz tanulmányt tartalmazó kötetet adtunk ki, amelyek részletesen mutatnak be egy-egy jelentős személyt (Melczer János, Podmaniczky János), vagy sorsfordító eseményt (gyülekezet indulása, szanálás, iskola újraalapítása). Írás szól a szlovákok betelepítéséről, a finn testvérgyülekezeti kapcsolatokról, a konfirmációi szokásokról, templomainkról. A kötetet dokumentumgyűjtemény és számos kép teszi gazdagabbá. (268 oldal, 2000,- Ft)

Napsugáros tornyok Rákosmentén címmel dokumentumfilmet forgattunk, amely közérthető szöveg mellett gyönyörű, zömmel légi felvételekkel mutatja be Sándy Gyula négy Rákosmentén épült evangélikus templomát. (16:50 perc, 1500,- Ft) A kiadványok megvásárolhatóak templomainkban és a lelkészi hivatalban.
4. Az Evangélikus Élet és a 2018. évi Evangélikus Naptár (850 Ft) az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. december 24. - Ádvent 4. vasárnapja

1. Ünnepi alkalmaink:

December 24. Szentesti istentisztelet Keresztúr 17 ó., Hegy 17 ó.
December 25. és 26. úrvacsorai istentiszteletek a szokásos rend szerint

Az istentiszteletekre mindenkit szeretettel várunk.
2. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy novemberben a perselypénz 188.180,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 703.500,-, az adomány pedig 67.000,- Ft, egyéb bevételünk 743.741,- Ft volt, ami tartalmaz 2000€ noormarkkui támogatást is. Bevételünk összesen 1.702.421,- Ft. Ezzel szemben a kiadásaink novemberben összesen  1.927.179,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, az épületek rezsije, valamint a ligeti felújítás zárószámlája, és a reformáció évfordulós költségek voltak.
Novemberben az egyenlegünk -224.758,- Ft.
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
3. Templomok, sorsok, századok címmel tíz tanulmányt tartalmazó kötetet adtunk ki, amelyek részletesen mutatnak be egy-egy jelentős személyt (Melczer János, Podmaniczky János), vagy sorsfordító eseményt (gyülekezet indulása, szanálás, iskola újraalapítása). Írás szól a szlovákok betelepítéséről, a finn testvérgyülekezeti kapcsolatokról, a konfirmációi szokásokról, templomainkról. A kötetet dokumentumgyűjtemény és számos kép teszi gazdagabbá. (268 oldal, 2000,- Ft)

Napsugáros tornyok Rákosmentén
címmel dokumentumfilmet forgattunk, amely közérthető szöveg mellett gyönyörű, zömmel légi felvételekkel mutatja be Sándy Gyula négy Rákosmentén épült evangélikus templomát. (16:50 perc, 1500,- Ft) A kiadványok megvásárolhatóak templomainkban és a lelkészi hivatalban.
4. Az Evangélikus Élet, és a 2018-as Evangélikus Naptár (850 Ft) az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. december 17. - Ádvent 3. vasárnapja

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai és gyülekezeti hittanórák órarend szerint
Szerda 17 ó. adventi istentisztelet Csaba

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.
2. Ma du. 16 órakor Keresztúron a gyülekezeti teremben szeretetvendégség keretében bemutatásra kerül az új gyülekezettörténeti könyv és levetítjük a templomainkat bemutató filmet. 
3. December 20-ig, hivatali időben a gyülekezeti teremben, keresztény könyvvásár gazdag kínálatával várjuk a testvéreket. 
4. Ünnepi istentiszteletek:
December 24. délelőtt. a szokásos rend szerint, Szenteste Keresztúr 17 óra, Hegy 17 óra
December 25, 26. úrvacsorai istentiszteletek a szokásos rend szerint 
5. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. december 10. - Ádvent 2. vasárnapja

1. Elhunyt BARTOS GYÖRGYNÉ sz. LAUTER ERZSÉBET (83) Temetése december 12-én, 13.15-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük TAKÁCS ZOLTÁN JÓZSEFNÉ sz. KNOCH ERZSÉBET (85) Zsolt 91,1,2,4 Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai és gyülekezeti hittanórák órarend szerint
Hétfő 16.15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. adventi istentisztelet Csaba
Péntek 18 ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. December 17-én, Keresztúron családi istentisztelet lesz. 
5. December 17-én, du. 16 órakor Keresztúron a gyülekezeti teremben szeretetvendégség keretében bemutatásra kerül az új gyülekezettörténeti könyv és levetítjük a templomainkat bemutató filmet.
6. December 20-ig, hivatali időben a gyülekezeti teremben, keresztény könyvvásár gazdag kínálatával várjuk a testvéreket.
7. Az Evangélikus Élet és a 2018-as Útmutató az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. december 3. - Ádvent 1. vasárnapja

1. Elhunyt SÁRKÖZI IMRÉNÉ sz. BOCZKÓ ILONA (80) Temetése december 6-án 13 órakor lesz a Kis utcai ref. templom urnatemetőjében.
Elhunyt TAKÁCS ZOLTÁN JÓZSEFNÉ sz. KNOCH ERZSÉBET (85) Temetése december 7-én 10.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16.15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. adventi istentisztelet Csaba
Péntek 18 ó. ifjúsági óra, 19:30 Középkör

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
3. Ma délután 3-6-ig, Keresztúron a gyülekezeti terembe ádventi kézműves délutánra várjuk hittanosainkat.
4. December 6-án, szerdán 18 órakor a presbitergyűlést Rákoscsabán tartjuk.
5. December 9-én 16 órakor Hegyen adventi zenés áhítat lesz, közreműködik a Mandák Kórus, igét hirdet: Magyari Márton.
6. Köszönettel fogadjuk a fenyőfa felajánlásokat a templomainkba. 
7. Az Evangélikus Élet és a 2018-as Útmutató az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. november 26. - Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap

1. Megkereszteljük Keresztúron LÉNÁRT LEVENTÉ-t és LÉNÁRT ANDRÁS-t, Lénárt László és Barcsa Gabriella gyermekeit.
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16:15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák, 18 ó. Luther-olvasókör
Szerda 10 ó. baba-mama kör
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
3. December 2-án ökumenikus gyertyagyújtás lesz a Fő téren, mindenkit hívunk és szeretettel várunk.
4. December 3-án, vasárnap délután 3-6-ig ádventi kézműves délutánra várjuk hittanosainkat.
5. December 6-án, szerdán 18 órakor presbiteri ülést tartunk a rákoscsabai gyülekezeti teremben. 
6. Köszönjük a Kereső Szó megjelenéséhez, borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítséget, és a postaköltséghez való hozzájárulásokat. 
7. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy október a perselypénz 414.200,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 471.000,-, az adomány pedig 143.000,- Ft, egyéb bevételünk 103.453,- Ft volt. Bevételünk összesen 1.131.653,- Ft. Ezzel szemben a számvitelileg elszámolt kiadásaink októberben összesen  73.817,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, az épületek rezsije volt. Ez az összeg azért ennyire kicsi, mert egy jelentős könyvelési korrekciót kellett elvégezni, amely a korábbi hónapokat érintette.
Október végéig az összesített egyenlegünk 989.295,- Ft. Fontos megjegyezni azonban, hogy a kolumbárium és a ligeti felújítás kiadásai ezen felül, beruházásként szerepelnek a könyvelésünkben.
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
8. Köszönettel fogadjuk a fenyőfa felajánlásokat a templomainkba. 
9. Az Evangélikus Élet és a 2018-as Útmutató az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. november 19. - Szentháromság ünnepe után utolsó előtti vasárnap

1. Eltemették FILIPSZKI ISTVÁN-t (74) Zsolt 77,12-14 Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk?  
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai, gyülekezeti hittanórák órarend szerint
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
3. Ma délután, 16 órakor a rákoscsabai „Ki mit tud?”-ra mindenkit szeretettel várunk. 
4. November 24-én pénteken 9 órától, a Kereső Szó borítékolásához kérjük a testvérek segítségét. 
5. Köszönettel fogadjuk a fenyőfa felajánlásokat a templomainkba. 
6. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. november 12. - Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap

1. Eltemették SCHMIDT ISTVÁNNÉ sz. FEKETE ÉVÁ-t (90) Kol 1,12 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. 
2. TAMÁS CSABA és TÉGLÁS SZILVIA november 18-án 15 órakor, a keresztúri templomban kérik Isten áldását közös életükre. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai, gyülekezeti hittanórák órarend szerint
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 16 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Ma délután, 16 órakor Keresztúron a gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartunk, melyen levetítésre kerül a jubileumi év alkalmából készült Luther c. animációs film. Süteményadományokat szeretettel kérünk.
5. November 19-én, Keresztúron családi és ifjúsági istentiszteletet tartunk. 
6. Nov. 19-én, 16 órakor Rákoscsabai „Ki mit tud?” címmel műsoros gyülekezeti délután lesz a rákoscsabai templomban.
Várjuk azok jelentkezését, akik énekkel, zenével, verssel, ill. bármely egyéb módon dicsérni szeretnék Isten szent nevét a gyülekezeti délutánon!
Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap kitöltésével, e-mailben és a lelkészeknél is lehet.
7. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható.
8. Keresztúron az istentisztelet után, a templom felszentelésének évfordulójára emlékezve, megkoszorúzzuk a zeneiskola falán található emléktáblát. 
9. Rákosligeten szeretettel köszöntjük GYŐRI GÁBOR esperes urat, RÓZSAHEGYI PÉTER képviselő urat, és DUDINSZKY LUCA, ENYEDI MÓZES és TAKÁCS DÓRA egyházzenészeket, és minden velünk ünneplő testvért.

2017. november 5. - Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 10 ó. baba-mama kör; 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 16 ó. bibliaóra Liget; 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra; 19.30 középkör
2. Nov. 11-én, szombaton 15 órakor a Deák téri templomban lesz a reformáció évének záró ünnepsége, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
3. A ligeti templom felújítása befejeződött. Ebből az alkalomból nov. 12-én, 11 órakor hálaadó, ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen templom felszentelésének 85. évfordulójára is emlékezünk. Igét hirdet Győri Gábor esperes.
4. Nov. 12-én, 16 órakor Keresztúron a gyülekezeti teremben szeretetvendégséget tartunk, melyen levetítésre kerül a jubileumi év alkalmából készült Luther c. animációs film. Süteményadományokat szeretettel kérünk.
5. Nov. 19-én, 16 órakor Rákoscsabai „Ki mit tud?” címmel műsoros gyülekezeti délután lesz a rákoscsabai templomban. Várjuk azok jelentkezését, akik énekkel, zenével, verssel, ill. bármely egyéb módon dicsérni szeretnék Isten szent nevét a gyülekezeti délutánon! Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap kitöltésével, email-ben és a lelkészeknél is lehet.
6. Az Evngélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 


2017. október 22. - Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap

1. Eltemettük BÓDI MÁTYÁSNÉ sz. KOVALCSIK ERZSÉBET-et (79) Jn 14,2-3 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
Eltemettük TAKÁCS JÁNOSNÉ sz. SIPICZKI ERZSÉBET-et (85) 2Kor 2,19 Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt Krisztusban beszélünk, mindezt pedig, szeretteim, a ti épülésetekre. 
2. KARDOS ZSOLT ANDRÁS és RECK ORSOLYA MÁRTA október 28-án 16 órakor, a keresztúri templomban kérik Isten áldását közös életükre.
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Október 29-én CSAK Rákoskeresztúron tartunk ünnepi reformációi istentiszteletet a kerület összes protestáns felekezetének részvételével.
5. November 19-én 16 órakor Rákoscsabai „Ki mit tud?” címmel műsoros gyülekezeti délután lesz a rákoscsabai templomban.
Várjuk azok jelentkezését, akik énekkel, zenével, verssel, ill. bármely egyéb módon dicsérni szeretnék Isten szent nevét a gyülekezeti délutánon!
Jelentkezni a honlapon található jelentkezési lap kitöltésével, e-mailben és a lelkészeknél is lehet.
6. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy szeptember a perselypénz 155.605,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 203.000,-, az adomány pedig 99.000,- Ft, egyéb bevételünk 991.434,- Ft volt, amely tartalmazza a még januárban elnyert állami támogatást a reformáció évfordulós programjainkhoz. Bevételünk összesen 1.449.039,- Ft. Ezzel szemben a kiadásaink szeptemberben összesen  2.317.579,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, az épületek rezsije volt, valamint a rákosligeti felújítás első részszámlája volt.
Szeptember havi egyenlegünk -868.540,- Ft.
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
7. Az Evngélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. október 15. - Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap

1. Elhunyt TAKÁCS JÁNOSNÉ sz. SIPICZKI ERZSÉBET (85) Temetése október 17-én, 14 órakor lesz az Új köztemetőben.
Elhunyt BÓDI MÁTYÁSNÉ sz. KOVALCSIK ERZSÉBET (79) Temetése október 20-án, 9.45-kor lesz az erzsébeti temetőben.
2. ROSZINSZKI JÁNOS és BORBÁS JOLÁN házasságkötésük 60. évfordulóján adnak hálát Isten megtartó kegyelméért.
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16.15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 16 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. A gyülekezettörténeti kiállításunk a művelődési házban a mai nappal bezár.
Köszönjük a felajánlott tárgyakat, melyek visszajuttatásáról a tulajdonosokat értesíteni fogjuk.
5. A családi istentisztelet után minden korosztályt szeretettel várunk a Népkertben egy közös reformációi emlékfutásra és sétára, mindenkinek választása szerint. A táv stílusosan 1517 méter.
A cél nem a versenyzés, hanem a közösen megélt emlékezés és vidám együttlét öröme.
Az istentisztelet után átöltözési lehetőséget biztosítunk, a kisteremben a lányok, asszonyok, a nagyteremben a fiúk, férfiak vehetik fel a kényelmes ruházatot és cipőt a táv teljesítéséhez. Így természetesen táskát, kabátot, váltás ruhát biztonságos helyen lehet hagyni.
Szeretettel és egy kis gyümölccsel várnak minden testvért a Népkertben a szervezők. 

2017. október 8. - Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap

1. Elhunyt SCHMIDT ISTVÁNNÉ sz. FEKETE ÉVA (90) Temetése október 13-án, 11.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük KARMINÁS PÁLNÉ sz. HAGEMANN ILONÁ-t (90) Jn 10,28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. 
3. ROSZINSZKI JÁNOS és BORBÁS JOLÁN házasságkötésük 60. évfordulóján adnak hálát Isten megtartó kegyelméért. 
4. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16.15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 16 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra, 19.30 Középkör 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
5. A Keresztvíztől szemfedőig, emlékek a rákosmenti evangélikusok életéből c. kiállításunk október 15-ig tekinthető meg a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, a nyitvatartási idő alatt. Kisgyermekes családokat játszósarok várja.
6. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy augusztusban a perselypénz 204.000,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 165.380,-, az adomány pedig 58.000,- Ft, egyéb bevételünk 32.224,- Ft volt. Bevételünk összesen csupán 459 604,- Ft. Ezzel szemben a kiadásaink augusztusban összesen  1.063.355,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, és az épületek rezsije volt.
Augusztus havi egyenlegünk -603.751,- Ft.
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
7. Az Evangélikus Élet - melyben a kiállításunkról szóló cikk is olvasható - az iratterjesztésben megvásárolható.


2017. október 1. - Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap

1. Elhunyt KARMINÁS PÁLNÉ sz. HAGEMANN ILONA (90) Temetése október 5-én, 10.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemettük SÁROSI MIHÁLYNÉ sz. HERNÁDI MARGIT-ot (95) Zsolt 31,6 Kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltasz, Uram. Te, hűség Istene.
Eltemettük LÁSZLÓ GYULA-t (98) Zsolt 36,10 Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot.
3. SCHLECKMANN MIHÁLY-ra emlékezik családja halálának 5. évfordulóján. A gyülekezetnek juttatott adományt ezúton is köszönjük.
4. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 16.15 gyülekezeti hittan
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 15 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra

Mindenkit szeretettel várunk!
5. A Keresztvíztől szemfedőig, emlékek a rákosmenti evangélikusok életéből c. kiállításunk október 15-ig tekinthető meg a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, a nyitvatartási idő alatt. Kisgyermekes családokat játszósarok várja.
6. Október 7-én, 18 órakor a reformáció indulásának 500. évfordulója alkalmából ünnepi zenés áhítat lesz a keresztúri templomban.
Közreműködik a Rotunda Énekegyüttes, a Bartók Béla AMI Concerto Filharmónia Zenekar, szólót énekel Takács Dóra, Takács Zsuzsanna, Philipp György, Mikecz Kornél, vezényel Balogh Lázár.
Részletek a kitett plakáton olvashatók.
Süteményadományokat szeretettel kérünk erre az alkalomra.
7. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható.
8. Ma van a zene világnapja, ezért a Bartók Béla Művészeti Iskola tanulói és tanárai a kerület különböző pontjain és templomaiban adnak elő egy-egy zeneszámot.
Keresztúron az istentisztelet zárásaként fogadják sok szeretettel Petrics Ada trombitajátékát. Tanára Antal Gábor, orgonán kísér Balogh Lázár. Előadásra kerül:
Vivaldi: Adagio és Allegro
Haydn: Andante
Fitzgerald Angol szvitjéből a Prelüd. 

2017. szeptember 24. - Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap

1. Elhunyt LÁSZLÓ GYULA (98) Temetése szeptember 29-én, 13.30-kor lesz a Deák téri templom urnatemetőjében.
2. Elhunyt SÁROSI MIHÁLYNÉ sz. HERNÁDI MARGIT (95) Temetése szeptember 28-án, 14.30-kor lesz az Új köztemetőben.
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 17 ó. konfirmandus órák, 18 ó. Luther-olvasókör
Szerda 10 ó. baba-mama kör
Péntek 18 ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. A Keresztvíztől szemfedőig, emlékek a rákosmenti evangélikusok életéből c. kiállításunk október 15-ig tekinthető meg a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, a nyitvatartási idő alatt. Kisgyermekes családokat játszósarok várja.
5. Október 7-én, 18 órakor a reformáció indulásának 500. évfordulója alkalmából ünnepi zenés áhítat lesz a keresztúri templomban. Közreműködik a Rotunda Énekegyüttes, Bartók Béla AMI Concerto Filharmónia Zenekara, szólót énekel Takács Dóra, Takács Zsuzsanna, Philipp György, Mikecz Kornél, vezényel Balogh Lázár. Részletek a kitett plakáton olvashatók. 
6. Szeptember 25-én, hétfőn 18.00 órakor presbitergyűlést tartunk.
7. Október 31-én 10 órakor a Papp László Budapest Sportarénában lesz a Reformáció 500 emlékév központi megemlékezése. Jegyeket 500 Ft-os áron az interneten keresztül lehet vásárolni. A részvételi szándékot, kérjük jelezni, mert a közös jegyvásárlást így tudjuk a legegyszerűbben megoldani.
8. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. szeptember 17. - Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 17 ó. konfirmandus órák
Péntek 18 ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
2. Szeptember 24-én Keresztúron család istentisztelet lesz. Igét hirdet Brebovszkyné Pintér Márta iskolalelkész.
3. A Keresztvíztől szemfedőig, emlékek a rákosmenti evangélikusok életéből c. kiállításunk megnyitója szeptember 21-én 17 órakor lesz a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
4. Október 31-én 10 órakor a Papp László Budapest Sportarénában lesz a Reformáció 500 emlékév központi állami megemlékezése. Jegyeket 500 Ft-os áron az interneten keresztül lehet vásárolni. A részvételi szándékot, kérjük jelezni, mert a közös jegyvásárlást így tudjuk a legegyszerűbben megoldani.
5. Szeptember. 25-én 18 órakor presbitergyűlést tartunk. 

2017. szeptember 10. - Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap

1. Hétközi alkalmaink: Iskolai hittanórák órarend szerint
2. 2017. szeptember 16-án, 10 órától a kőbányai Óhegy parkban, Reformáció 500, városmisszió és családi nap lesz a Pesti Evangélikus Egyházmegye szervezésében. Kérjük testvéreket, hogy a részvételi szándékukat mielőbb jelezni szíveskedjenek.
3. A Keresztvíztől szemfedőig, emlékek a rákosmenti evangélikusok életéből c. kiállításunk megnyitója szeptember 21-én 17 órakor lesz a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
A kiállításhoz kérünk még a finn testvérgyülekezeti kapcsolat indulásáról (80-as, 90-es évek) fotókat, emléktárgyakat.
4. Október 31-én 10 órakor a Papp László Budapest Sportarénában lesz a Reformáció 500 emlékév központi állami megemlékezése. Jegyeket 500 Ft-os áron az interneten keresztül lehet vásárolni. A részvételi szándékot, kérjük jelezni, mert a jegyvásárlást így tudjuk a legegyszerűbben megoldani.
5. Köszönjük a Kereső Szó Reformációi 500 különszámának megjelenéséhez, borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítséget, és a postaköltséghez való hozzájárulásokat. 
6. Az Evangélikus Élet – a Híd magazinnal - az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. szeptember 3. - Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap

1. SZABÓ TIBOR és TATÁR CSILLA szeptember 9-én 15 órakor, a keresztúri templomban kéri Isten áldását közös életükre.
2. 2017. szeptember 16-án, 10 órától a kőbányai Óhegy parkban, Reformáció 500, városmisszió és családi nap lesz a Pesti Evangélikus Egyházmegye szervezésében. Kérjük testvéreket, hogy a részvételi szándékukat mielőbb jelezni szíveskedjenek.
3. A Keresztvíztől szemfedőig, emlékek a rákosmenti evangélikusok életéből c. kiállításunk megnyitója szeptember 21-én 17 órakor lesz a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
A kiállításhoz kérünk még a finn testvérgyülekezeti kapcsolat indulásáról (80-as, 90-es évek) fotókat, emléktárgyakat.
4. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy júliusban a perselypénz 260.760,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 288.200,-, az adomány pedig 125.000,- Ft, egyéb bevételünk 572.249,- Ft volt, amelynek döntő többsége önkormányzati támogatás a gyerek- és ifjúsági táborokhoz. Bevételünk összesen 1.246.209,- Ft. Ezzel szemben a kiadásaink júliusban összesen  1.510.451,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, az épületek rezsije és az ifjúsági tábor költsége volt.
Július havi egyenlegünk -264.242,- Ft. 
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
5. Szeptember 8-án 9 órától a Kereső Szó reformációi számának borítékolásához kérjük a testvérek segítségét.
6. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. augusztus 27. - Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap

1. RESCH BÉLA RICHÁRD és MAKULA MARIANNA szeptember 1-jén 16.30-kor, a keresztúri templomban kéri Isten áldását közös életükre.
2. Augusztus 31-én, 17 órakor iskolánk tanévnyitó istentisztelete lesz a keresztúri templomban. Ezen az alkalmon iktatja be GÁNCS PÉTER elnök-püspök BREBOVSZKYNÉ PINTÉR MÁRTA iskolalelkészt.
3. 2017. szeptember 16-án, 10 órától a kőbányai Óhegy parkban, Reformáció 500, városmisszió és családi nap lesz a Pesti Ev. Egyházmegye szervezésében. Kérjük testvéreket, hogy a részvételi szándékukat mielőbb jelezni szíveskedjenek. 
4. A Keresztvíztől szemfedőig, emlékek a rákosmenti evangélikusok életéből c. kiállításunk megnyitója szeptember 21-én 17 órakor lesz a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
5. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. augusztus 20. - Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap

1. FÖLDI LÁSZLÓ és SZALAY ANDREA augusztus 26-án 14.30-kor, a keresztúri templomban kéri Isten áldását közös életükre.
2. 2017. szeptember 16-án, 10 órától a kőbányai Óhegy parkban, Reformáció 500, városmisszió és családi nap lesz a Pesti Evangélikus Egyházmegye szervezésében. Kérjük testvéreket, hogy a részvételi szándékukat mielőbb jelezni szíveskedjenek.
3. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. július 30. - Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap

1. Ma délután 16 ó.-kor, Rákosligeten megkereszteljük LÁSZLÓ PANNA LORA-t, dr. László Péter és Csikós Réka gyermekét.
2. Augusztus elején elindulnak a ligeti templomban a szükséges munkálatok (elektromos rendszer felújítása, festés,...) Ehhez ki kell szerelni a padokat. Ezért szükségünk lenne 5-6 vállalkozó kedvű férfiemberre, aki augusztus 5-én, szombaton 9 ó.-tól részt tudna venni ebben a munkában. Jelentkezni Zászkaliczky Pál felügyelőnél lehet. Kérjük a ligeti testvéreket, hogy a felújítás ideje alatt, a csabai, a keresztúri, vagy a hegyi istentiszteleten vegyenek részt.
3. Az Evangélikus Élet – mely ezentúl kéthetente jelenik meg - a Híd magazinnal, az iratterjesztésben megvásárolható.


2017. július 23. - Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap

1. BARTA ATTILA és ALTZIEBLER TÍMEA július 28-án, 16 órakor a keresztúri templomban kérik Isten áldását közös életükre.
2. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy júniusban a perselypénz 223.050,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 363.500,-, az adomány pedig 32.000,- Ft, egyéb bevételünk 533.281,- Ft volt. Ehhez jött még a céladományként kezelendő áldozati vasárnap bevétele, 1.607.000,- Ft, ez együttesen 2.758.831,- Ft. Ez tartalmaz 156.000,- Ft önkormányzati támogatást és 80.000,- Ft egyházi pályázaton elnyert összeget is. Ezzel szemben a kiadásaink júniusban összesen  1.907.297,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, az épületek rezsije, a gyerektábor költsége és az újságelőfizetés volt. Június havi egyenlegünk 851.534,- Ft, így év elejétől számítva egyenlegünk: 1.667.992,- Ft. Ami majdnem pontosan megegyezik a ligeti templom felújítására érkezett áldozati adománnyal. Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
3. Az Evangélikus Élet – mely ezentúl kéthetente jelenik meg - a Híd magazinnal, az iratterjesztésben megvásárolható.


2017. július 09. - Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap

1. Elhunyt PÁSZTORY GYULA (67) Temetése július 10-én, 14.30-kor lesz az Új köztemető szóróparcellájában.
2. Eltemettük JAKAB GERGELY JÓZSEF-et (68) Jn 3,36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, … (369/1) 


2017. június 25. - Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

1. Eltemettük CSIZMADIÁNÉ TÓTH ÁGNES-t (64) 1Kor 13,8 A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. 
2. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy májusban a perselypénz 134.270,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 599.500,-, az adomány pedig 164.000,- Ft, egyéb bevételünk 639.877,- Ft volt, ez együttesen 1.537.647,- Ft. Ez tartalmaz 400.000,- Ft önkormányzati támogatást is, amelyet táborra és a kolumbárium építésére kaptunk. Ezzel szemben a kiadásaink májusban összesen  1.296.125,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, az épületek rezsije volt.
Május havi egyenlegünk 241.522,- Ft, így év elejétől számítva egyenlegünk: 816.458,- Ft. Ami persze nem lenne így az önkormányzati támogatások nélkül.
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását. 

2017. június 18. - Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

1. Elhunyt CSIZMADIÁNÉ TÓTH ÁGNES (64) Temetése június 20-án 9.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Eltemették BERTÓK GYÖRGY ÁDÁM-ot (57).
3. Az Evangélikus Élet – mely ezentúl kéthetente jelenik meg - a Híd magazinnal, az iratterjesztésben megvásárolható.

2017. június 11. - Szentháromság ünnepe

1. Elhunyt KELLER ATTILÁNÉ sz. KŐVÁRI MÁRIA (66) Hamvasztás utáni búcsúztatása június 13-án, 9 órakor lesz a keresztúri templomban.
Elhunyt BERTÓK GYÖRGY ÁDÁM (57) Temetése június 16-án, 14 órakor lesz az Új köztemetőben.
2. Elbúcsúztattuk CSÉCSEI SÁNDORNÉ sz. SCHLECKMANN KATALIN-t (83) 2Kor 12,9 Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 
3. Megkereszteljük Rákosligeten, KÜTREIBER LIZA DÓRÁ-t, Kürteiber Ádám Gergő, és Tréfás Kinga Krisztina gyermekét.
4. Hétközi alkalmaink:

Hétfő 18 ó. finn kör
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
5. Rákoshegyen és Keresztúron a mai offertóriumot a Gusztáv Adolf segélyalap javára továbbítjuk. A szószékcsere alkalmából köszöntjük Liszka Viktor józsefvárosi helyettes lelkészt.
6. Az Evangélikus Élet aktuális száma nem érkezett meg, de a pünkösdi száma az iratterjesztésben fél áron (300 Ft) megvásárolható. 

2017. június 4. - Pünkösd ünnepe

1. Elhunyt CSÉCSEI SÁNDORNÉ sz. SCHLECKMANN KATALIN (83) Hamvasztás utáni búcsúztatója június 6-án, 10 órakor lesz a keresztúri templomban.
2. Eltemettük FILIPSZKY JÁNOSNÉ sz. TURCSÁN MÁRIÁ-t (87) Rm 10,11 Az Írás is így szól: Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg. 
3. Hétközi alkalmaink:

Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Péntek 18. ó. ifjúsági óra, 19.30 középkör

Alkalmainkra mindenkit szeretettel váruk!
4. Holnap, pünkösd másodnapján, egyik templomunkban sem tartunk istentiszteletet, mivel az egyházmegye gyülekezeteivel együtt a Fasorban veszünk részt az egész napos ünnepi programon. Erről részletek a kitett plakátokon olvashatók. 
5. Június 9-én, 17 órakor presbitergyűlést tartunk.
6. Rákoshegyen és Keresztúron június 11-én szószékcserével egybekötött GAS (Gusztáv Adolf Segély) vasárnap lesz.
7. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható.
8. Ebben az esztendőben – a presbitérium döntése alapján – a rákosligeti templom elektromos hálózatának teljes körű felújításához kérjük a testvérek anyagi hozzájárulását, és köszönjük áldozatkész szeretetüket. Az áldozati borítékok a 286-os ének alatt kerülnek összegyűjtésre. 

2017. május 28. - Húsvét utáni 6. vasárnap

1. Elhunyt FILIPSZKY JÁNOSNÉ sz. TURCSÁN MÁRIA (87) Temetése június 1-én, 13.15-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák, 18 ó. Luther-olvasókör
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
3. Június 4-én, pünkösd ünnepén, Keresztúron konfirmáció lesz. Hegyen, Csabán, Ligeten az istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk.
Június 5-én, pünkösd másodnapján, egyik templomunkban sem tartunk istentiszteletet, mivel az egyházmegye gyülekezeteivel együtt a Fasorban veszünk részt az egész napos ünnepi programon. Erről részletek a kitett plakátokon olvashatók.
4. Június 9-én, 17 órakor presbitergyűlést tartunk.
5. Köszönjük a Kereső Szó borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítséget, és a postaköltséghez való hozzájárulásokat. 
6. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható.
7. Rákoscsabán és Rákosligeten a mai offertóriumot a Gusztáv Adolf Segélyalap javára továbbítjuk. A szószékcsere alkalmából köszöntjük Koczor Tamás ferencvárosi lelkészt.

2017. május 21. - Húsvét utáni 5. vasárnap

1. Keresztúron megkereszteljük Bondor Tamást, Bondor Tamás és Danyi Éva és Veszeli Natália, Veszeli Viktor és Danyi Éva gyermekét. 
2. Eltemettük BALOGH JÁNOS (87) Zsolt 68,21 Isten a mi szabadító Istenünk, az ÚR, a mi Urunk kihoz a halálból is. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák, 17.30 ó. nőszövetségi ülés
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 15 ó. mennybemeneteli istentisztelet Liget, 17 ó. mennybemeneteli istentisztelet Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Június 4-én, Pünkösd ünnepén, Keresztúron konfirmáció lesz. Hegyen, Csabán, Ligeten az istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk.
Június 5-én, Pünkösd másodnapján, egyik templomunkban sem tartunk istentiszteletet, mivel az egyházmegye gyülekezeteivel együtt a Fasorban veszünk részt az egész napos ünnepi programon. Erről részletek a kitett plakátokon olvashatók
5. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását még ezen a héten várjuk. 
6. Ma délután jótékonysági koncert lesz a madárdombi Szt. Pál templomban, melyre mindenkit szeretettel várnak. Részletek a kitett plakáton. 
7. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy áprilisban a perselypénz 506.340,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 617.100,-, az adomány pedig 188.000,- Ft, egyéb bevételünk 1.311.081,- Ft volt, ez együttesen 2.622.521,- Ft. Ez tartalmaz 1 MFt önkormányzati támogatást is, amelyet a reformáció 500 éves indulásának ünneplésére, rendezvényekre és kiadványokra kaptunk. Ezzel szemben a kiadásaink április összesen  1.497.022,- Ft-ot tettek ki. Legjelentősebb kiadásaink a lelkészek bére és járulékaik, az épületek rezsije volt, valamint a keresztúri orgona karbantartására fizettünk 150.000 Ft-ot, és a Kereső szó húsvéti számának költségei most jelentkeztek.
Április havi egyenlegünk 1.125.519,- Ft, így év elejétől számítva egyenlegünk már pozitív: 574.936,- Ft. Ami persze nem lenne így az önkormányzati támogatás nélkül, ugyanakkor a hónap enélkül is pozitív egyenlegű lenne.
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását. 
8. Május 28-án szószékcserével egybekötött GAS (Gusztáv Adolf Segély) vasárnap lesz. 
9. Az Evangélikus Krónika az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. május 14. - Húsvét utáni 4. vasárnap

1. Elhunyt BALOGH JÁNOS (69) Temetése május 19-én 14 órakor lesz az Új köztemetőben. 
2. Eltemettük BÚS MÁRTON-t (64) Zsolt 62,2 Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Május 21-én Keresztúron családi istentiszteletet tartunk.
5. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
6. Az Evangélikus Élet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. május 7. - Húsvét utáni 3. vasárnap

1. Elhunyt BÚS MÁRTON (64) Temetése május 12-én, 9.45-kor lesz az Új köztemetőben. 
2. Rákoskeresztúron megkereszteljük VÍGH DÁNIEL-t, Vígh Dániel és Nótin Ágnes gyermekét. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 15 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra, 19:30 középkör

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
5. Az Evangélikus Krónika és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. április 30. - Húsvét utáni 2. vasárnap

1. Elhunyt HUIBER LAJOS (83) Temetése máj. 4-én 13.15-kor lesz az Új köztemetőben. 
2. HEIZLER ZSOLT GÁBOR és HIMES ESZTER május 6-án 15 órakor a rákoshegyi templomban kérik Isten áldását közös életükre. 
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Péntek 18. ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Május 4-én, 17 órakor Rákoshegyen egyházzenei áhítatot tartunk. Közreműködik az EHE énekkara, vezényel Fekete Anikó, orgonál Dr. Finta Gergely
5. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
6. Az Evangélikus Élet és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv az iratterjesztésben megvásárolható. 
7. Pásztorlevél a jó pásztor és a hivatás vasárnapjára

Kedves Testvérek!
Húsvét után feltámadott Urunk jó pásztorként keresi az övéit, hogy elhívja, felkészítse és kiküldje őket a szolgálatra.
A mai vasárnapon, amelyet a hivatás vasárnapjaként hirdetünk meg egyházunkban, kérjük gyülekezeteinket, hogy a kapott ének és imaszövegek segítségével is könyörögjünk azért, hogy minél többen meghallják és elfogadják a hívó szót, különösen a lelkészi szolgálatra.
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Hívás egyházi szolgálatra című füzete is segítheti a tájékozódást és a döntést.
Jézus Krisztus így biztat minket: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Mt 9,38)

Erős vár a mi Istenünk!
Budapest–Győr, 2017. április 30.

Fabiny Tamás Gáncs Péter Szemerei János
püspök                            püspök                    püspök

2017. április 16. - Húsvét ünnepe

1. Elbúcsúztattuk BORNEMISSZA TIBOR-t(54) 1Pt 1,24-25 Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az ÚR beszéde megmarad örökké”. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. 
2. 20 éve elhunyt BARTÓK JÁNOS-ra és 15 éve elhunyt BARTÓK JÁNOSNÉ sz. FILIPSZKI ZSUZSANNÁ-ra emlékezik két fia és családja. A gyülekezetnek juttatott adományt ezúton is köszönjük.
3. FILIPSZKY PÉTER és BENE ILDIKÓ április 22-én, 14.45-kor a keresztúri templomban kérik Isten áldását közös életükre.
4. Április 17-én, húsvét másodnapján mind a négy templomunkban ünnepi úrvacsorai istentiszteletet tartunk a szokásos rend szerint. 
5. Április 23-án, a keresztúri istentiszteleten közreműködik a Rotunda Énekegyüttes.
6. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra, 19.30 középkör 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.
7. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
8. Az Evangélikus Élet és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv az iratterjesztésben megvásárolható.

2017. április 9. - Böjt 6. vasárnapja, Virágvasárnap

1. Elhunyt BORNEMISSZA TIBOR (54) Búcsúztatása ma du. 15 órakor lesz a keresztúri templomban. 
2. BAGOLY GÁBORNÉ sz. SCHLECKMANN ERZSÉBET-re, halálának 10. évfordulóján emlékezik férje. A gyülekezetnek juttatott adományt ezúton is köszönjük.
FÜZESI PÁL-ra, halálának második évfordulóján emlékezik felesége és családja. A gyülekezetnek juttatott adományt ezúton is köszönjük.
3. Hétközi alkalmaink:
Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
4. Nagyheti alkalmaink:

Hétfő 18 ó. passióolvasás Keresztúr
Kedd 18 ó. passióolvasás Liget
Szerda 18 ó. passióolvasás Csaba
Csütörtök 18 ó. istentisztelet (úv.) Hegy
Péntek 9 ó. istentisztelet (úv.)Hegy, Csaba ,10.30 ó. istentisztelet (úv.) Keresztúr, 11 ó. istentisztelet (úv.)Liget, 18 ó. passióolvasás Keresztúr

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
5. Április 16. vasárnap reggel 5 ó. húsvét hajnali istentisztelet Rákoskeresztúron.
Április 16. és április 17. húsvét ünnepe és másodnapja: mind a négy templomunkban ünnepi úrvacsorai istentisztelet, a szokásos rend szerint.
6. Április 11-én, kedden 18.30-kor a Rákoshegyi Bartók Zeneházban Passiókoncert lesz, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
7. Köszönjük a Kereső Szó borítékolásához és a címzettekhez való eljuttatásához nyújtott segítséget, és a postaköltséghez való hozzájárulásokat. 
8. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
9. Az Evangélikus Krónika és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv az iratterjesztésben megvásárolható.
10. Keresztúron az istentisztelet után közös imádsággal álljuk körül a templom előtt felállított mindenki keresztjét. 

2017. április 2. - Böjt 5. vasárnapja

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. böjti zenés áhítat Csaba (közreműködik a főplébánia ifjúsági csoportja)
Péntek 18 ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
2. Ma délután 15-18 óráig húsvéti kézműves gyermekdélutánra hívjuk hittanos gyermekeinket.
3. Április 6-án, csütörtökön 9 órától a Kereső Szó borítékolásához kérjük a testvérek segítségét.
4. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
5. Az Evangélikus Élet és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv, valamint Keresztúr és a környező települések szlovák vonatkozású múltját bemutató kötet az iratterjesztésben megvásárolható. 
6. Április 8-án, szombaton 10 órára, a rákosligeti kálvária ökumenikus megáldására mindenkit szeretettel hívunk.
7. Istentiszteletünkön BALÁS GYULA és felesége KONDOR CSILLA házasságkötésük 25. évfordulójára emlékezve, hálát adnak az együtt töltött időért és további közös életútjukra Isten áldását kérik.  

2017. március 26. - Böjt 4. vasárnapja

1. Eltemettük PALLAGA ISTVÁN-t (60) Ézs 43,4 Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. 
Eltemettük OZOG JÁNOS-t (83) 1Jn 4,19 Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.
2. KOZMA GÁBOR-ra és KOZMA GÁBORNÉ-ra haláluk évfordulóján emlékezik, leányuk és családja. A gyülekezetnek juttatott adományt ezúton is köszönjük. 
3. Megkereszteljük Rákoshegyen DRESCHER ERIK-et, Drescher Dániel és Kelenik Anna gyermekét.
4. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák, 18.00 Luther olvasókör
Szerda 17 ó. böjti istentisztelet Csaba 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
5. Ma délután 16 órakor, Keresztúron szeretetvendégség lesz, melyen Dévai Bíró Mátyás (a magyar Luther) teológiai munkássága címmel előadást tart GÖMBÖS TAMÁS 4. éves teológus hallgató. 
6. Április 2-án, du. 15-18 óráig, húsvéti kézműves gyermekdélutánra hívjuk hittanos gyermekeinket. 
7. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
8. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy január és február hónapokban együtt a perselypénz 388.400,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 637.000,-, az adomány pedig 430.000,- Ft, egyéb bevételünk 262.525,- Ft volt, ez együttesen 1.717.925,- Ft. Ezzel szemben a kiadásaink összesen a két hónap alatt 2.342.345,- Ft-ot tettek ki.
Február havi bevételeink rendkívül szerények voltak, így év elejétől számítva az egyenlegünk már jelentős veszteséget mutat: -624.420,- Ft
Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak fokozott áldozatvállalását.
9. Az Evangélikus Élet – a Híd Magazinnal - és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv, valamint Keresztúr és a környező települések szlovák vonatkozású múltját bemutató kötet az iratterjesztésben megvásárolható. 
10. Rákoshegyen és Keresztúron az istentisztelethez kapcsolódóan részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2016. évi lelkész és felügyelői jelentés. 

2017. március 19. - Böjt 3. vasárnapja

1. Elhunyt OZOG JÁNOS (83) Temetése március 21-én, 13 órakor lesz a Kis utcai református templom urnatemetőjében.
Elhunyt PALLAGA ISTVÁN (60) Temetése március 21-én, 14.30-kor lesz az Új köztemetőben.
2. Keresztúron megkereszteljük HAJDU BOTOND-ot, Hajdu Tibor és Medgyesi Judit gyermekét.
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák, 17.30 nőszövetségi ülés
Szerda 10 ó. baba-mama kör, 17 ó.böjti istentisztelet Csaba

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Március 26-án, Hegyen és Keresztúron részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2016. évi lelkész és felügyelői jelentés.
5. Március 26-án, 16 órakor Keresztúron szeretetvendégség lesz, melyen Dévai Bíró Mátyás (a magyar Luther) teológiai munkássága címmel előadást tart GÖMBÖS TAMÁS 4. éves teológus hallgató.
6. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
7. Az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv, valamint Keresztúr és a környező települések szlovák vonatkozású múltját bemutató kötet az iratterjesztésben megvásárolható. 
8. Rákoscsabán és Rákosligeten az istentisztelethez részközgyűlés csatlakozik. Tárgy: 2016. évi lelkész és felügyelői jelentés.

2017. március 12. - Böjt 2. vasárnapja

1. Eltemettük MIRÁK PÁL-t (86) Zsolt 103,15-17a Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. Az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van. 
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Péntek 18. ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
3. Március 19-én, Keresztúron családi istentiszteletet tartunk.
4. Március 19-én, Csabán és Ligeten, 26-án Hegyen és Keresztúron részközgyűlést tartunk. Tárgy: 2016. évi lelkész és felügyelői jelentés.
5. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
6. Egyházkerületi missziós nap április 1-jén Bonyhádon kerül megrendezésre. Az utazást külön busszal, a cinkotai gyülekezettel közösen tervezzük. Kérjük, szíveskedjenek a részvételi szándékot mielőbb jelezni. 
7. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre. Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak. 
8. Az Evangélikus Krónika és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv, valamint Keresztúr és a környező települések szlovák vonatkozású múltját bemutató kötet az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. március 5. - Böjt 1. vasárnapja

1. Elhunyt MIRÁK PÁL (86) Temetése március 7-én, 12.45-kor lesz az Új köztemetőben.
2. VIZI MIHÁLYÉ sz. JANKOVICS ERZSÉBET-re halálának 21. és VIZI MIHÁLY-ra halálának 10. évfordulóján emlékeznek leányai, Dudás Györgyné, Pintér Lászlóné és családjaik. A gyülekezetnek juttatott adományukat ezúton is köszönjük.
3. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. böjti istentisztelet Csaba
Péntek 18. ó. ifjúsági óra, 19.30 középkör 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
4. Március 6-án 18 órakor presbitergyűlést tartunk. Tárgy 2016 évi zárszámadás, 2017 évi költségvetés.
5. Március 12-én szupplikáció lesz a gyülekezetünkben. Igét hirdet Bősze Veronika V. éves és Gömbös Tamás IV. éves teológus hallgató. A lelkészképzés ügyét hordozzuk imádságos és áldozatkész szeretetünkbe.
6. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
7. Egyházkerületi missziós nap április 1-én Bonyhádon kerül megrendezésre. Az utazást külön busszal, a cinkotai gyülekezettel közösen tervezzük. Kérjük, szíveskedjenek a részvételi szándékot mielőbb jelezni.
8. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre. Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak.
9. Az Evangélikus Élet és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv, valamint Keresztúr és a környező települések szlovák vonatkozású múltját bemutató kötet az iratterjesztésben megvásárolható.
10. MALIK PÁL és felesége SCHLECKMANN ILONA házasságkötésük 50. évfordulójára emlékezve, hálát adnak az együtt töltött időért és további közös életútjukra Isten áldását kérik. Ezért az igehirdetés után énekeljük el a 481. énekünket. 

2017. február 26. - Ötvened vasárnapja

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 15 ó. ökumenikus bibliaóra Liget, 18. ó. ifjúsági óra

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
2. Ma délután 15-18 óra között farsangi délutánt tartunk hittanosaink részére, melyre mindenkit szeretettel várunk.
3. Március 6-án, hétfőn 18 órakor presbitergyűlést tartunk. Tárgy 2016. évi zárszámadás, 2017. évi költségvetés.
4. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
5. Egyházkerületi missziós nap április 1-jén Bonyhádon kerül megrendezésre. Az utazást külön busszal, a cinkotai gyülekezettel közösen tervezzük. Kérjük, szíveskedjenek a részvételi szándékot mielőbb jelezni.
6. Kérjük a testvéreket, hogy az adóbevalláskor a 2x1%-ot az Evangélikus Egyháznak ill. gyülekezetünk alapítványának ajánlják fel és kérjük, hogy ismeretségi körükben is hívják fel a figyelmet erre a lehetőségre.
Szórólapok az iraterjesztésben találhatóak.
7. Az Evangélikus Krónika és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv, valamint Keresztúr és a környező települések szlovák vonatkozású múltját bemutató kötet az iratterjesztésben megvásárolható.

2017. február 19. - Hatvanad vasárnapja

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 15 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
2. Február 26-án 15-18 óra között farsangi délutánt tartunk hittanosaink részére, melyre mindenkit szeretettel várunk.
3. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi gyülekezeti eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
4. A Biblikus szabadegyetem következő kurzusára február 22-ig lehet jelentkezni. Részletek a kitett plakáton olvashatók. 
5. Az igehirdetés és a 482-es ének után, hívjuk az oltárhoz a jelenlévő házastársakat, akik hálát kívánnak adni az együtt töltött évekért és további közös életútjukra Isten áldását kérik.
6. Az Evangélikus Élet és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. február 12. - Hetvened vasárnapja

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 15 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra, 19.30 Középkör 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.
2. Február 18-án, szombaton 19 órakor kezdődő, vacsorával egybekötött „Melczer-bálra” mindenkit szeretettel várunk.
Műsor: A rettenetestől a borzalmasig címmel az Ascher Oszkár Színház előadása.
Jegyek: műsor + vacsora 5500 Ft-; műsor: 2500 Ft-; támogatói: 1000 Ft-os áron kaphatók Molnárné Kiss Anikónál, Szettlik Tibornénál, Dominkó Györgynénél, Majerné Szőke Zsuzsánál és a lelkészi hivatalban.
Tombola-felajánlásokat február 15, szerda estig kérjük a parókiára eljuttatni.
3. Február 19-én, Keresztúron ifjúsági és családi istentiszteletet tartunk.
4. Bekapcsolódva az országos Házasság Hete programba, február 19-én mind a négy templomunkban, az istentisztelet keretében megáldjuk mindazon házastársakat, akik hálát kívánnak adni az együtt töltött évekért és további közös életútjukra Isten áldását kérik.
5. A Reformáció 500 emlékév kapcsán gyülekezettörténeti kiállítást rendezünk szeptember 21-től a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. Ehhez kérjük a személyes tárgyak (régi gyülekezeti eseményekről fotók, keresztelői, konfirmációi stb. emlékek) felajánlását a kiállítás idejére.
6. A Biblikus szabadegyetem következő kurzusára február 22-ig lehet jelentkezni. Részletek a kitett plakáton olvashatók.
7. Az Evangélikus Krónika és az Ötszáz idézet Luther Márton írásaiból c. könyv az iratterjesztésben megvásárolható.

2017. február 5. - Vízkereszt utáni 5. vasárnap

1. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák, 17.30 nőszövetségi ülés
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 15 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
2. Iskolánk Ovi-suli programjairól és az Evangélikus Múzeumban a Reformáció 500, 2017 évi előadásairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek. 
3. Február 18-án, szombaton 19 órakor kezdődő, vacsorával egybekötött Melczer-bálra mindenkit szeretettel várunk.
Műsor: A rettenetestől a borzalmasig címmel az Ascher Oszkár Színház előadása.
Jegyek: műsor + vacsora 5500 Ft; műsor: 2500 Ft; támogatói: 1000 Ft-os áron kaphatók Molnárné Kiss Anikónál, Szettlik Tibornénál, Dominkó Györgynénél, Majerné Szőke Zsuzsánál és a lelkészi hivatalban.
4. Köszönettel kérünk és fogadunk tombola-felajánlásokat a február 18-i Melczer-bálra.
5. Bekapcsolódva az országos Házasság Hete programba, február 19-én mind a négy templomunkban, az istentisztelet keretében megáldjuk mindazon házastársakat, akik hálát kívánnak adni az együtt töltött évekért és további közös életútjukra Isten áldását kérik. 
6. Az Evangélikus Élet és a Naptár az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. január 29. - Vízkereszt utáni 4. vasárnap

1. Eltemettük BLAHÓ JÁNOS-t (81) Jn 14,19 Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra
3. Iskolánk Ovi-suli programjairól és az Evangélikus Múzeumban a Reformáció 500, 2017 évi előadásairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek.
4. Febr. 18.-án, szombaton 19 ó.-kor kezdődő, vacsorával egybekötött „Melczer-bálra” mindenkit szeretettel várunk. Műsor: „A rettenetestől a borzalmasig” címmel az Ascher Oszkár Színház előadása. Jegyek: műsor + vacsora 5500 Ft-; műsor: 2500 Ft-; támogatói: 1000 Ft-os áron kaphatók Molnárné Kiss Anikónál, Szettlik Tibornénál, Dominkó Györgynénél, Majerné Szőke Zsuzsánál és a lelkészi hivatalban.
5. Köszönettel kérünk és fogadunk tombola-felajánlásokat a febr. 18-i Melczer-bálra.
6. Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy november és december hónapokban együtt a perselypénz 658.470,- Ft, az egyházfenntartási hozzájárulás 2.808.500,-, az adomány 232.000,-, egyéb bevételünk 2.475.553,- Ft, ez együttesen 6.174.523,- Ft. Az egyéb bevételek között ki kell emelni a raumai testvérgyülekezet 1,5 millió forintos adományát, 180.000,- Ft önkormányzati támogatást és 200.000,- Ft egyházi pályázaton elnyert összeget. A kiadásaink összesen 3.528.901,- Ft-ot tettek ki. Az év utolsó két hónapját 2.645.622,- Ft többlettel zártuk, így év elejétől gazdálkodásunk pozitív egyenleggel zárt, amelynek összege 1.316.456,- Ft. A rezsi, valamint a lelkészek, az alkalmazottak fizetése és azok közterhei mellett semmilyen egyéb különleges kiadásunk nem volt. Az éves összesítő adatok még nem hitelesek, a Számvevőszék ellenőrzése és a Presbitérium jóváhagyása után válnak véglegessé. Továbbra is kérjük és köszönettel fogadjuk a gyülekezet tagjainak áldozatvállalását.
7. Az Evangélikus Krónika és az Evangélikus Naptár az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. január 22. - Vízkereszt utáni 3. vasárnap

1. Elhunyt BLAHÓ JÁNOS (81) Temetése jan. 24-én, 13 ó.-kor lesz a Kis utcai ref. templom urnatemetőjében.
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18. ó. ifjúsági óra

3.

Az egyetemes imahét záró alkalmai:
16 ó. Csaba református templom,
17 ó. Liget katolikus közösségi ház, (dr. Béres Tamás ev. tanszékvezető előadása)

4. Iskolánk Ovi-suli programjairól és az Evangélikus Múzeumban a Reformáció 500, 2017 évi előadásairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek.
5. Febr. 18.-án, szombaton 19 ó.-kor kezdődő, vacsorával egybekötött „Melczer-bálra” mindenkit szeretettel várunk. Műsor: „A rettenetestől a borzalmasig” címmel az Ascher Oszkár Színház előadása.
6. Köszönettel kérünk és fogadunk tombola-felajánlásokat a febr. 18-i Melczer-bálra.
7. Az Evangélikus Krónika és az Evangélikus Naptár az iratterjesztésben megvásárolható. 

2017. január 15. - Vízkereszt utáni 2. vasárnap

1. Elhunyt BARLAI ILDIKÓ (63) Temetése január 19-én, 11.45-kor lesz az Új köztemetőben. 
2. Eltemettük LEDNYICZKY TIBORNÉ sz. SOMOGYI EDIT-et (79) Kol 3,3 … a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. 
3. MIRÁK JÓZSEFRE és MIRÁK JÓZSEFNÉ sz. GUBEK ERZSÉBETRE haláluk évfordulóján emlékezik lánya, fia és családjuk. Adományukat ezúton is köszönjük. 
4. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Péntek 18 ó. ifjúsági óra  

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
5. Az egyetemes imahét alkalmai:

Rákoskeresztúron: 17-én kedden, 18 órakor a református templomban
Rákoshegyen: 16-án hétfőn 18 óra baptista imaház, 17-én kedden 18 óra evangélikus templom, 18-án szerdán 18 óra református templom, 19-én csütörtökön 18 óra katolikus templom
Rákoscsabán: a nyitó alkalom 15-én, ma délután 16 órakor a katolikus templomban, 17-én kedden 18 óra Szt. Erzsébet templom, 18-án szerdán 18 óra evangélikus templom, 19-én csütörtökön 18 óra görög katolikus templom, 10-án pénteken 18 óra baptista imaház, 21-én szombaton 17 óra református templom, 22-én vasárnap 16 óra református templom

Rákosligeten: 18-án szerdán 18 óra református templom, 19-én csütörtökön 18 óra katolikus templom, 20-án pénteken 18 óra evangélikus templom

6. Iskolánk Ovi-suli programjairól és az Evangélikus Múzeumban a Reformáció 500, 2017 évi előadásairól a kitett plakátokon tájékozódhatnak a testvérek.
7. Köszönettel kérünk és fogadunk tombola-felajánlásokat a február 18-i Melczer-bálra.
8. Az Evangélikus Krónika és az Evangélikus Naptár az iratterjesztésben megvásárolható. 

 

2017. január 8. - Vízkereszt utáni 1. vasárnap

1. Elhunyt LEDNYICZKY TIBORNÉ sz. SOMOGYI EDIT (79) Temetése január 13-án 9.45-kor lesz az Új köztemető szóróparcellájában.
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Hétfő 19 ó. finn kör
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 10 ó. baba-mama kör, 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 15 ó. bibliaóra Liget, 17 ó. bibliaóra Hegy
Péntek 18 ó. ifjúsági óra, 19.30 középkör

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
3. Az egyetemes imahét nyitó alkalmát január 15-én, 16 órakor a rákoscsabai főplébánia templomban tartjuk.
4. Köszönettel kérünk és fogadunk tombola-felajánlásokat a február 18-i Melczer-bálra.
5. Az Evangélikus Élet és az Evangélikus Naptár az iratterjesztésben megvásárolható.
6. Az istentisztelet után Berghoffer Róbert „malenkij-robot” túlélő, a Tabu című könyv írója, előadást tart, festett képeinek bemutatásával a lágeréletről. 

2017. január 1. - Újév ünnepe

1. BENKŐ PÁLra és BENKŐ KÁROLYra haláluk évfordulóján emlékezik szerető családjuk.
2. Hétközi alkalmaink:

Iskolai hittanórák órarend szerint
Kedd 16.30 ó. konfirmandus órák
Szerda 17 ó. bibliaóra Csaba
Csütörtök 17 ó. vízkereszti istentisztelet Hegy, 17 ó. vízkereszti istentisztelet Liget
Péntek 10 ó. ökumenikus vízkereszti istentisztelet Keresztúron a református templomban

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
3. Január 8-án 10.30-kor a rákoskeresztúri evangélikus parókián az istentisztelet keretében megemlékezünk gyülekezetünk tagjainak málenkij robotra történő elhurcolásáról.
Az istentisztelet után Berghoffer Róbert túlélő, a Tabu című könyv írója előadást tart, festett képeinek bemutatásával a lágeréletről.
4. Az Evangélikus Naptár az iratterjesztésben megvásárolható. 


Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek