KERESÉS

ONLINE BIBLIA     

KÖNYV

SZAKASZCÍM

FEJEZET

 

A ZSOLTÁROK KÖNYVE      146 .fejezet

 

A teremtő és gondviselő Isten dicsérete
1
Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat!
2
Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak leszek.
3
Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani.
4
Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei.
5
Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége,
6
aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor.
» 7
Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az ÚR.
8
Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a görnyedezőket, az ÚR szereti az igazakat.
9
Az ÚR őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra vezeti.
10
Mindörökké uralkodik az ÚR, a te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az URat!